Editör Kurulu

Sahibi

Prof.Dr. Ali Fuat ERSOY

Yazı İşleri Müdür

Prof.Dr. Hasan YAYLI

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Nurettin PARILTI

Prof.Dr. Turhan ÇETİN

Prof.Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU

Prof.Dr. Serdar SAĞLAM

Prof.Dr. Mehmet BAŞ

Prof.Dr. Hasan YAYLI

Prof.Dr. Muharrem ÇETİN